a

LinkedIn

Tüm hakları saklıdır. Av. Uzay Göktürk.
robotajans.com tarafından hazırlanmıştır.

LinkedIn

 

VATANDAŞLIK KAZANIMI KONUSUNDA TEMEL SORU VE CEVAPLAR:

Experto Crede Hukuk & Danışmanlık > Experto Crede  > VATANDAŞLIK KAZANIMI KONUSUNDA TEMEL SORU VE CEVAPLAR:

VATANDAŞLIK KAZANIMI KONUSUNDA TEMEL SORU VE CEVAPLAR:

 1. Türk Vatandaşlığını kazanma başvurusu yapmak istiyorum. Nereye başvurmam gerekiyor?

Türk Vatandaşlığının kazanılmasında başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe (il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü), yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

 1. Türk Vatandaşlığını kazanma/ Türk Vatandaşlığından çıkma izni başvurusu hakkında detaylı bilgiye nereden ulaşabilirim? 

Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yer alan “Vatandaşlık Hizmetleri” başlığı altından durumunuza uygun vatandaşlık kazanma türleri, gerekli belgeler, başvuru formları ile dikkat edilmesi gereken hususlara ulaşabilirsiniz.

 1. Türk Vatandaşlığını kazanma/ Türk Vatandaşlığından çıkma izni başvurumun durumunu nasıl öğrenebilirim? 

Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yer alan “Vatandaşlık Başvurum Ne Aşamada?” sayfasından vatandaşlık başvurunuzun genel durumunu öğrenebilirsiniz.

 1. Başvuru No nedir? Ne işe yarar? 

Başvuru No, vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin, vatandaşlık işleminin durumunu doğum tarihi ile birlikte https://www.nvi.gov.tr adresindeki “Vatandaşlık Başvurum Ne Aşamada?” kısmından takip edebileceği “12345 – 12345” şeklindeki rastgele oluşturulmuş rakamlardır.

 1. Başvuru No’sunu nereden öğrenebilirim? 

Başvuru No’sunu, Genel Müdürlüğümüz Halkla İlişkiler Şubesinden, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden ve 10/11/2014 tarihinden sonraki başvuruları Dış Temsilciliklerimizden öğrenebilirsiniz.

 1. Türk Vatandaşlığını kazanma başvurusu sırasında yaşı küçük olmakla birlikte işlemlerin devamı sırasında reşit olan çocuklar için ne yapılmalıdır? 

Anne ve babalarına bağlı olarak vatandaşlık durumları incelenen küçük çocukların, vatandaşlık işlemleri sonuçlanmadan reşit olmaları halinde, müracaat makamlarına bilgi verilerek adlarına vatandaşlık dosyasının düzenlenmesi gerekmektedir.

 1. Türk Vatandaşlığını kazanma başvurum reddedilmiştir. Yeniden müracaat edebilir miyim? 

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda aranılan şartları taşımanız halinde ikamet ettiğiniz yer valiliğine müracaat etmeniz halinde vatandaşlık durumunuzun yeniden değerlendirilmesi mümkündür.

 1. Türk Vatandaşlığını kazandığıma ilişkin duyuru belgesini teslim aldım. Türk Vatandaşlığını kazanma işlemlerim sonuçlandı mı yoksa başka herhangi bir işlem yapmam gerekir mi? 

Türk Vatandaşlığını kazandığınıza dair duyuru belgesi ile ilçe nüfus müdürlüğü ya da dış temsilciliklerimizden Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için detaylı bilgiye “T.C. Kimlik Kartı” sayfasından ulaşabilirsiniz.

 1. Türk Vatandaşlığını kazandığıma ilişkin duyuru belgesi nereden teslim alınır?

Türk Vatandaşlığını kazandığınıza dair duyuru belgesi, başvuru makamından (il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü/dış temsilcilik) imza karşılığında ilgilisi tarafından teslim alınabilir.

 1. Türk Vatandaşlığını kazandığıma ilişkin duyuru belgesi ikamet adresine gönderilebilir mi? 

Karar makamınca Türk Vatandaşlığını kazanması uygun görülenlere duyuru yapılmak üzere ilgililerin başvuru makamlarına iletilmekte ve söz konusu başvuru makamlarınca (il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü/dış temsilcilik) ilgililere imza karşılığında teslim edilmektedir.

 1. Türk Vatandaşlığını kazandığıma ilişkin duyuru belgesini teslim aldım. Ancak yabancı kimlik numaram halen aktif görünmektedir. Ne yapmalıyım? 

Müracaat makamlarına konu ile ilgili dilekçe vermeniz halinde durumunuzun değerlendirilmesi mümkün olabilecektir.

12- Vatandaşlık dosyası düzenlenirken hangi belgelere ihtiyaç vardır? Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge,

 • Kişinin Kimlik Bilgileri ve aile bağlarını gösterir nitelikte kendi ülke resmi makamlarından alınan ve usulüne uygun onaylatılmış resmi belge,
 • Bekarlık, evlilik, boşanma, ölüm olaylarını gösterir kendi ülke resmi makamlarından alınan ve usulüne uygun onaylatılmış resmi belge (Evlilik tarihi gün/ay/yıl olacak şekilde mutlaka olmalıdır),
 • Kişiler veya vekili tarafından ıslak imzalı doldurulacak başvuru formu (Vat-4),
 • Dosyada başvurusu bulunan her bir birey için kişi başı 15,00 TL Defterdarlıklar içindeki Muhasebe Müdürlüğüne veya Kaymakamlık içindeki Mal müdürlüğüne yatırılacak vatandaşlık başvurusu hizmet bedeli.

13- Vatandaşlık başvuruların sonuçlandırılması? abancıların vatandaşlık başvuruları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilir; milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek herhangi bir durumu bulunmayan kişilerin Türk Vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin karar Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulur. Nihai karar Cumhurbaşkanı tarafından verilmektedir.

14- Eşlerden birinin Çıkma İzni Almak Suretiyle Türk Vatandaşlığını Kaybetmesi diğer eşin ve çocukların vatandaşlığına tesir eder mi?

Eşlerden birinin çıkma izni almak suretiyle Türk Vatandaşlığını kaybetmesi diğer eşin vatandaşlığına tesir etmez.

Türk Vatandaşlığını kaybeden ana ya da babanın talebinin bulunması ve diğer ebeveynin de muvafakat vermesi durumunda çocuklar da Türk Vatandaşlığını ana/babaya bağlı olarak kaybeder. Muvafakat verilmemesi durumunda hâkim kararına göre işlem yapılır.

Yapılan değişiklik nedeniyle 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesi uyarınca birlikte çıkma izni isteyen eşlerin imzaladıkları Türk Vatandaşlığından çıkma izni başvuru formunun (Vat-9) “Kendisi ile birlikte Türk Vatandaşlığından çıkma izni istediği ergin olmayan çocuklarına ait bilgiler” sekmesinde yer almayan çocuklar işleme alınmayacaktır.

Eşlerin (anne ya da babanın) adlarına çıkma izin kararı çıktıktan sonra dünyaya gelen çocukların durumu ise; çıkma belgesini teslim almadan ya da alırken anne ve babadan alınan dilekçe ile vatandaşlık durumu değerlendirilir.

KAYNAK:  T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İŞleri Genel Müdürlüğü

No Comments

Leave a Comment