a

LinkedIn

Tüm hakları saklıdır. Av. Uzay Göktürk.
robotajans.com tarafından hazırlanmıştır.

LinkedIn

 

İcra ve İflas Hukuku

Experto Crede - Hukuk & Danışmanlık
Experto Crede Hukuk & Danışmanlık > İcra ve İflas Hukuku
a

İcra ve İflas Hukuku, alacaklı kişiye karşı ödemesi gereken borcu ödemeyen ya da ödeyemeyen borçludan borcun bir şekilde tahsil edilebilmesi adına gerçekleştirilecek talep ya da talepler sonucunda devreye girecek adli sürecin nasıl işleyeceğinin belirlendiği hukuk dalıdır.

İcra nedir? ; kelime anlamı itibariyle icra herhangi bir alacağı tahsil etmek için yürütülen bütün yasal işlemlere verilen isimdir. Burada yasal işlemleri yürüten kurum İcra Müdürlüğü olup sizin adınıza gerekli olan bütün işlemleri burada bulunan uzmanlar yürütür.

İflâs nedir?; iflâs organları tarafından alacaklıların alacağının tahsili amacıyla borçlunun tüm malvarlığı üzerinde gerçekleştirilen cebri bir tasfiye usûlüdür. İflâsa tabi kişilerin iflâs yolu ile takip edilebilmesi, alacaklılara tanınmış bir imkândır.

Experto Crede Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, bölge tecrübesiyle, Rusya ve BDT ülkeleri başta olmak üzere yurtdışında hukuki ve ticari konularda desteğe ihtiyaç duyan tüzel ve gerçek kişilere, benzer şekilde de Türkiye’de yabancı şahıs ve kurumlara, hukuk ve danışmanlık hizmeti vermektedir.