a

LinkedIn

Tüm hakları saklıdır. Av. Uzay Göktürk.
robotajans.com tarafından hazırlanmıştır.

LinkedIn

 

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Experto Crede - Hukuk & Danışmanlık
Experto Crede Hukuk & Danışmanlık > Ticaret ve Şirketler Hukuku
a

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri ve tarafların haklarını düzenler. 

Hükümler ülkemizde, temel olarak 2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nda toplanmıştır 

Türk Ticaret Kanunu, 6 bölüm bulunmaktadır :

  1. Ticari İşletme Hukuku
  2. Şirketler Hukuku
  3. Kıymetli Evrak Hukuku
  4. Taşıma Hukuku
  5. Deniz Ticareti Hukuku
  6. Sigorta Hukuku

Ticaret hukuku ile irtibatlı diğer hukuk dalları ise; 1.Rekabet Hukuku 2. Fikri Mülkiyet Hukuku 3.Sermaye Piyasası Hukuku’dur.

Şirketler Hukuku ise, Ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları ihtiva eden ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır. Yerli ve yabancı şirketlerin, yatırımcıların ve kişilerin şirket kuruluşu, birleşme ve devralma dahil tüm işlemleri bu kapsamda gerçekleştirilir.

Ticari şirketler, TTK Madde 124’e göre;

-Kolektif şirket,

-Komandite şirketi,

-Anonim şirket,

-Limited şirket,

-Kooperatif, şeklindedir.

Şirketler temel olarak adi şirketler ve sermaye şirketleri olarak ikiye ayrılır. Kolektif şirket ve Adi komandit şirkete “adi şirket”, Anonim şirket, Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş Komandite şirkete “sermaye şirketi” olarak anılmaktadır.

Limited şirket ve anonim şirket, Türkiye’de en yaygın şirket türleridir.

Experto Crede Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, bölge tecrübesiyle, Rusya ve BDT ülkeleri başta olmak üzere yurtdışında hukuki ve ticari konularda desteğe ihtiyaç duyan tüzel ve gerçek kişilere, benzer şekilde de Türkiye’de yabancı şahıs ve kurumlara, hukuk ve danışmanlık hizmeti vermektedir.