a

LinkedIn

Tüm hakları saklıdır. Av. Uzay Göktürk.
robotajans.com tarafından hazırlanmıştır.

LinkedIn

 

İdare Hukuku

Experto Crede - Hukuk & Danışmanlık
a

İdare Hukuku

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

İdare Hukuku alanı bünyesinde birçok alt alan barındırmaktadır. Bunlar öğretide genel olarak şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

  • Regülasyon
  • İmar Hukuku
  • İhale Hukuku
  • İdari Yaptırımlar
  • Statü (Memur) Hukuku
  • İdari Yargılama Usulü
  • İdari Sözleşmeler Hukuku

İdari yargıda dava türleri üçe ayrılır. Bunlar, iptal davası, tam yargı davası ve idari sözleşmelerden doğan davalardır.

Experto Crede Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, bölge tecrübesiyle, Rusya ve BDT ülkeleri başta olmak üzere yurtdışında hukuki ve ticari konularda desteğe ihtiyaç duyan tüzel ve gerçek kişilere, benzer şekilde de Türkiye’de yabancı şahıs ve kurumlara, hukuk ve danışmanlık hizmeti vermektedir.