a

LinkedIn

Tüm hakları saklıdır. Av. Uzay Göktürk.
robotajans.com tarafından hazırlanmıştır.

LinkedIn

 

Experto Crede

REQUIRED CONDITIONS FOR ACQUISITION OF TURKISH CITIZENSHIP THROUGH INVESTMENT

1- What are the investment conditions required for acquiring Turkish Citizenship through investment? -To make a fixed capital investment of at least 500,000 US Dollars or equivalent in foreign currency or equivalent Turkish Lira. - Purchasing the immovable in the amount of at least 250.000 USD or equivalent in foreign currency or Turkish Lira and having an annotation not to be sold for three years in the land registry records - To create employment for at least 50 people, -To deposit at least 500,000 USD or equivalent foreign currency or Turkish lira deposits in banks operating in Turkey and make a commitment to keep...

Continue reading

BASIC QUESTIONS AND ANSWERS ON CITIZENSHIP OF THE REPUBLIC OF TURKEY

BASIC QUESTIONS AND ANSWERS ON CITIZENSHIP: 1- I want to apply for Turkish Citizenship. Where should I apply? Applications for the acquisition of Turkish citizenship are made to the governorship (provincial directorate of population and citizenship) where the place of residence is located in the country, and to foreign representations abroad, in person or with a special power of attorney regarding the use of this right. Applications made by mail are not accepted. 2- Where can I find detailed information about the application for permission to acquire/resign from Turkish Citizenship? You can find the types of citizenship appropriate for your situation, the necessary documents,...

Continue reading

VATANDAŞLIK KAZANIMI KONUSUNDA TEMEL SORU VE CEVAPLAR:

Türk Vatandaşlığını kazanma başvurusu yapmak istiyorum. Nereye başvurmam gerekiyor? Türk Vatandaşlığının kazanılmasında başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe (il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü), yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. Türk Vatandaşlığını kazanma/ Türk Vatandaşlığından çıkma izni başvurusu hakkında detaylı bilgiye nereden ulaşabilirim?  Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yer alan “Vatandaşlık Hizmetleri” başlığı altından durumunuza uygun vatandaşlık kazanma türleri, gerekli belgeler, başvuru formları ile dikkat edilmesi gereken hususlara ulaşabilirsiniz. Türk Vatandaşlığını kazanma/ Türk Vatandaşlığından çıkma izni başvurumun durumunu nasıl öğrenebilirim?  Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yer alan “Vatandaşlık Başvurum Ne Aşamada?” sayfasından vatandaşlık başvurunuzun genel durumunu öğrenebilirsiniz. Başvuru No nedir? Ne işe yarar?  Başvuru No,...

Continue reading

TÜRK VATANDAŞLIĞININ YATIRIM YOLUYLA KAZANILMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

1- Türk Vatandaşlığının yatırım yolu ile kazanılmasında gerekli olan yatırım şartları nelerdir?  -En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmek. -En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı satın alıp tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koydurmak -En az 50 kişilik istihdam oluşturmak, -En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunmak -En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını satın alıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunmak 2- Türk Vatandaşlığının yatırım yolu...

Continue reading

Yabancı bir şahsın Türkiye’de ikametgah ve seyahat hakları konusunda sorular ve cevaplar

Yabancı bir şahsın Türkiye’de ikametgah ve seyahat hakları konusunda sorular ve cevaplar: 1-İkamet tezkeresi nedir?Vize veya vize muafiyeti sonunda Türkiye’de daha fazla kalmak isteyen yabancılara yetkili emniyet makamlarınca verilen oturma izni belgesidir. 2-Türkiye’de oturma (ikamet) izni alabilmek için ne yapmam gerekiyor?Türkiye’de kalma amacına göre uygun belgeleri hazırlamak suretiyle yetkili emniyet makamlarına müracaat etmeniz gerekmektedir. 3-İkamet izni için nereye müracaat etmeliyim? Bulunduğunuz ilin Yabancılar Şube Müdürlüğüne veya varsa İlçenin Yabancılar Büro Amirliğine bizzat müracaat etmeniz gerekmektedir. 4-İkamet Tezkeresi ne amaçla kullanılır?Yabancıların Türkiye’de yasal olarak seyahat ikamet ettiklerini, Türkiye’de ne kadar süreyle hangi amaçla kalacaklarını belgelemek ve istenildiği zaman yetkili makamlara gösterilmek amacıyla kullanılır. 5-İkamet tezkeresinin süresi ne...

Continue reading

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNUNUYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik; 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde yabancılarla ilgili iş ve işlemler ile sınırlarda, sınır kapılarında ya da Türkiye içinde yabancıların Türkiye’den münferit koruma talepleri üzerine sağlanacak uluslararası korumanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları...

Continue reading

Obtaining Turkish Citizenship by Purchasing Real Estate

We aim to lead in each practice and area of law we work in. Coming from in-depth understanding of the law and the industry, capitalizing on extensive experience, we provide hands-on advice that speaks the language of our client’s business. Whether in aviation, sales and distribution, antitrust, corporate and M&A, finance, employment, energy, IP, litigation, TMT, real estate, or any other area of law, our clients can expect excellence and commitment to their objectives. Ensuring the operational functioning of the organisation, the development of external relations, management of press relations and constant communication with the press....

Continue reading